Export Control Officer

Date: Nov 14, 2023

Location: Kongsberg, NO

Company: GKN Aerospace Careers

Export Control Officer

Vi søker en erfaren export control officer (ECO) som vil ha totalansvaret for den daglige gjennomføring av Export Control oppgaver på GKN Kongsberg- iht til alle gjeldende nasjonale og internasjonale krav, samt lokale retningslinjer og instrukser.

Som ECO for GKN Norge vil du jobbe både med militære og sivile produkter.

 

Hovedoppgaver:

Som ECO vil du inngå i den daglige driften av GKN Kongsberg og være center of exellence på export kontroll og jobbe på tvers av alle avdelinger og programmer.
Du vil rapportere til Senior Export Control Manager.

 • Søke lisenser ved behov, og rapportere på disse
 • Kundekontakt mot store internasjonale kunder/leverandører for opprettelse/opprettholdelse av internasjonale lisenser, både amerikanske og europeiske.
 • Assistere avdelinger rundt relevante spørsmål på fagfelt
 • Delta i prosjektgrupper for å ivareta eksportkontroll
 • Opplæring av ansatte
 • Være en del av et større internasjonalt eksportkontroll team hos GKN
 • Holde deg oppdatert på lover, regler, sanksjoner og annet som vil være relevant for bedriften
 • Utarbeidelse av prosedyrer/prosesser for bedriften, inkludert riskanalyser og spot-checks
 • Ansvarlig for internt eksportkontroll forum
 • Screening 

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Inngående kjennskap til norsk og internasjonalt eksport kontroll regelverk, både militært og flerbruksvarer, minimum 3 års erfaring.
 • Relevant utdanning/sertifisering innen fagfelt
 • Kjennskap til E-lisens
 • Erfaring med bruk av ERP systemer
 • Gode språk kunnskaper- norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til NIST, CUI og GDPR er et ønske

 

Vi ønsker en person som er proaktiv og som blir en aktiv deltager inn i bedriftens daglige virke. En person med gode samarbeidsevner og som kan gjennomføre endringer i bedriften der dette er pålagt.
Det er viktig at du er løsningsorientert og kan hjelpe bedriften til de gode avgjørelsene sett fra ditt fagfelt.